Bouwkundige tekeningen

I&TS vervaardigt, onderhoudt, reviseert en adviseert met betrekking tot bouwkundige tekeningen. Hieronder vallen diverse werkzaamheden. Zo vervaardigen wij tekenwerk en projectplannen, maar dragen wij tevens zorg voor meetcertificaten en het inzicht geven over locaties aan uw onderaannemers door middel van plattegronden. Al onze werkzaamheden op het gebied van bouwkundige tekeningen worden onderstaand toegelicht.


Bouwkundige onderleggers / plattegronden

Bouwkundige tekeningen vormen de basis voor een goed beheer van uw gebouw. I&TS genereert op basis van de bouwkundige onderleggers: vlekkenplannen, VVO-berekeningen en m2/kosten per bedrijfs- unit of – eenheid. Dit laatste zorgt ervoor dat deze kosten op de juiste manier intern (of extern) doorbelast kunnen worden.


NEN 2580 berekeningen / meetcertificaten

Het inmeten van gebouwen, afgeven van meetcertificaten en het maken van VVO-berekeningen, waarbij de omslagfactor(en) voor de doorbelasting aan de huurders wordt bepaalt, hoort tot onze dagelijkse werkzaamheden.Het inmeten van gebouwen, afgeven van meetcertificaten en het maken van VVO-berekeningen, waarbij de omslagfactor(en) voor de doorbelasting aan de huurders wordt bepaalt, hoort tot onze dagelijkse werkzaamheden.


Ruimte indeling (t.b.v. verhuisprojecten)

Voor een verhuizing kunnen wij het volledige projectplan met de bijbehorende tekeningen voor u vervaardigen. Hierin nemen wij de nieuwe ruimte-indelingen, voorzien van eventueel mee te verhuizen werkplekken, op. Tevens kunnen wij door middel van onze multidisciplinaire vakkennis helpen bij de begeleiding van het verhuistraject of het inhuizen van een nieuwe huurder.


A3 Indelingsplattegronden

Vanuit de standaard bouwkundige onderleggers maken wij met één druk op de knop ruimteboeken waarop per verdieping (op A3 formaat) alle ruimten staan en de locaties van brandscheidingen zijn weergegeven aan de hand van een duidelijke legenda. Op deze manier zorgen wij ervoor dat nieuwe onderaannemers meteen inzicht hebben over de locaties van de eventueel op te lossen calamiteiten.


Ontruimingsplattegronden volgens NEN-EN-ISO 7010

Naast het vervaardigen van de ontruimingsplattegronden voor al onze klanten volgens de meest recente normering na iedere verbouwing, brengen wij deze ook ter plaatse aan. De prijs hiervoor wordt vooraf bepaald tegen vast tarief, zodat u nooit voor verrassingen komt te staan. De ontruimingsplattegrond wordt altijd vervangen indien deze wijzigt.


Aanvalsplannen (brandweer)

In samenwerking met de lokale brandweerkorpsen stellen wij voor iedere locatie de meest overzichtelijke en degelijke plattegrond met alle relevante informatie op, volgens de richtlijnen van de gemeente.


Calamiteitenplannen

Zowel het calamiteitenplan als de bijbehorende omgevingsplattegronden kunnen door ons worden vervaardigd.


Vergunningstekeningen

Indien er meer dan 50 personen aanwezig zijn in een gebouw, is het hebben van vergunningstekeningen verplicht. Wij kunnen deze tekeningen voor u uit handen nemen.


Terreintekeningen

Om uw infrastructuur juist in beeld te brengen, stellen wij terreintekeningen op.