Elektrotechnische tekeningen

I&TS vervaardigt, onderhoudt, reviseert en adviseert met betrekking tot elektrotechnische tekeningen. Hieronder vallen diverse werkzaamheden. Zo vervaardigen wij tekenwerk met betrekking tot de installatieschema’s volgens de laatste wettelijke regelgeving, maar dragen wij tevens zorg voor NEN3140-inspecties en bouwkundige onderleggers met betrekking tot diverse elektrotechnische aspecten. Al onze werkzaamheden op het gebied van elektrotechnische tekeningen worden onderstaand toegelicht.


Installatieschema's en groepenverklaringen

Veilig werken begint met de juiste installatieschema's en groepenverklaringen in de verdeelkast. I&TS tekent niet alleen volgens de geldende regelgeving, maar neemt (indien gewenst) ter plaatse de werkelijke situatie op. Aansluitend volgt een rapportage van de eventueel gevonden gebreken.


NEN 3140 inspecties / naleving

Een NEN 3140-inspectie begint altijd met de vraag: “Tekeningen aanwezig?” en wordt vervolgd met “Tekeningen up-to-date, cq accuraat?” I&TS draagt er zorg voor dat uw installateur de juiste tekeningen heeft om een inspectie correct en snel te kunnen uitvoeren. Tevens begeleiden wij uw installateur en zorgen wij voor een terugkoppeling van eventueel aangetroffen afwijkingen, zodat uw tekeningen na iedere inspectie meteen worden aangepast aan de situatie.


Lichtinstallaties en krachtinstallaties

Wij zorgen dat uw tekeningen voldoen aan de NEN1010, zodat uw installatieverantwoordelijke medewerker zijn taken zonder zorgen kan uitvoeren.


Brandmeldinstallaties / ontruimingsinstallaties

I&TS zorgt ervoor dat u zonder problemen door de jaarlijkse/drie jaarlijkse inspecties komt. Om dit te garanderen zorgt I&TS voor het opstellen van de juiste bouwkundige onderleggers met brandcompartimenteringen en de brandmeldinstallaties.


ICT-, data- en communicatie- installaties

Wij dragen zorg voor het tekenen van uw zwakstroominstallaties.


A3/A4 regelschemapakketten

Regelkasten nemen wij op in het blokschema en op de plattegronden. Daarnaast zorgen wij ervoor dat er een schemapakket in de regelkast(en) aanwezig is.


Terreinbekabeling

Om uw infrastructuur juist in beeld te brengen, stellen wij terreintekeningen waarop de terreinbekabeling in kaart is gebracht.