Werktuigbouwkundige tekeningen

I&TS vervaardigt, onderhoudt, reviseert en adviseert met betrekking tot werktuigbouwkundige tekeningen. Hieronder vallen diverse werkzaamheden. Zo kunnen wij onder andere zorgen voor het vervaardigen van tekenwerk van sprinklerinstallaties en van bestaande technische ruimtes met minder/meer dan 5000 componenten in 3D (nadat wij deze opmeten) in een zeer korte periode. Daarnaast beschikken wij door jarenlange ervaring over expertise op het gebied van ziekenhuistechniek, waardoor wij zorg kunnen dragen voor het duidelijk uittekenen van complexe medische gassystemen. Al onze werkzaamheden op het gebied van werktuigbouwkundige tekeningen worden onderstaand toegelicht.


Principeschemas

Pricipeschema’s van uw installaties zijn de basis voor een begrip van de installatie. I&TS heeft specialisten in dienst voor alle disciplines. Wij kunnen u dan ook helpen om ontbrekende schema’s volledig duidelijk in kaart te brengen.


Sanitaire installaties (water, riolering, HWA)

I&TS heeft gedegen kennis van warm- koud- en recirculatiewaterleidingen, rioleringsystemen en hemelwatertechniek. Hiervoor kunnen wij diverse werkzaamheden verrichten, waar wij u graag meer toelichting over geven bij het opnemen van contact.


Legionella tekeningen gekoppeld aan beheersplan

I&TS koppelt de tappunten van uw beheersplan via de watertekeningen aan een database. Op deze manier kunt u zodat u op ruimte- of tappuntniveau zoeken waar zich een eventueeel gevaarlijke situatie kan voordoen.


Medische gassen

Door onze jarenlange ervaring met de techniek van ziekenhuizen beschikken wij over de expertise om complexe medische gassystemen, waarbij accuraat werken van groot belang is, duidelijk uit te tekenen.


Klimaatinstallaties (C.V. , GKW en Luchttechniek)

Wij hebben een gedegen kennis van cv-installaties, koelinstallaties en luchttechniek. Hiervoor kunnen wij diverse werkzaamheden verrichten, waar wij u graag meer toelichting over geven bij het opnemen van contact.


Sprinklertekeningen

I&TS heeft de volledige expertise in huis voor het opstellen van tekeningen met betrekking tot de volgende onderdelen:
- Projecteringsdeskundige brandmeldinstallaties
- Sprinklertechniek I
- Sprinklertechniek II


Technische ruimte tekeningen

I&TS zorgt voor het inmeten van bestaande installaties, waarna deze in 3D getekend worden met een nauwkeurigheid van enkele centimeters. Hierbij hebben wij voor AMC te Amsterdam alle technische ruimtes (met enkele meer dan 5000 componenten) volledig ingemeten en getekend in 3D in een tijdsbestek van minder dan 9 maanden.


Terreinleidingen

Om uw infrastructuur juist in beeld te brengen, stellen wij terreintekeningen op waarop de terreinleidingen in kaart zijn gebracht.